Brandveiligheid,
een brandende kwestie

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN IN Zwolle

Zorg dat uw blusmiddelen elke vuurproef doorstaan. Laat uw blustoestellen regelmatig controleren en onderhouden door Dogger Brandbeveiliging uit Zwolle. Neem vandaag nog contact op met onze brandveiligheidsspecialisten voor meer informatie over blusmiddelen, of om ze direct te bestellen.

GROTE SELECTIE GOEDGEKEURDE BLUSTOESTELLEN

Het onderhoud aan draagbare blustoestellen (NEN 2559) is in vier niveaus op te delen.

  1. Regelmatige controle door de gebruiker: de eigenaar/gebruiker moet alle draagbare blustoestellen regelmatig inspecteren op zichtbare kenmerken, bijvoorbeeld of ze goed toegankelijk zijn, of ze gebruiksklaar zijn, of er geen beschadiging zijn en of de juiste gebruiksaanwijzing aanwezig is.
  2. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon: het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB-gediplomeerde monteur van een REOB-gecertificeerd bedrijf. 
  3. Elke vijf jaar uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon: in het 5e en in het 15e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel onderworpen aan een uitgebreide controle. Ook worden waar nodig de vullingen vernieuwd. Deze uitgebreide controle valt niet onder de reguliere onderhoudsprijs

4. Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon: in het 10e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en wordt er, indien nodig, een drukproef op de cilinder uitgevoerd. Patronen van blussers mogen niet ouder zijn dan 10 jaar en worden dan vervangen. Eventueel worden andere onderdelen ook vervangen.

Ook verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels moeten met regelmaat gecontroleerd en onderhouden worden.

LEVENSDUUR DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN

De levensduur van draagbare blustoestellen is sinds 1 januari 2004 gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze draagbare blustoestellen buiten gebruik worden gesteld. Verouderde draagbare blustoestellen kunt u bij iedere REOB-gecertificeerde brandbeveiligingsorganisatie inleveren. Verwijdering en afvalverwerking zullen dan volgens de milieuwetgeving worden uitgevoerd. U dient dan niet alleen rekening te houden met kosten voor vervanging, maar ook voor verwijdering.


Zijn uw blustoestellen aan vervanging toe?

NOODZAKELIJK ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is ook noodverlichting aan veroudering onderhevig. Noodverlichtingsarmaturen hebben regelmatig (onzichtbare) defecten. De accu is bijvoorbeeld na vier jaar meestal aan vervanging toe en elektronische componenten geven vaak storingen. Geen of achterstallig onderhoud kan uiteindelijk leiden tot het uitvallen van de noodverlichting. Dit brengt niet alleen onnodig extra kosten met zich mee, het kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Wij adviseren u daarom minstens één keer per jaar het noodverlichtingssysteem te laten inspecteren.

 

Dogger Brandbeveiliging inspecteert aan de hand van prestatie-eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, Gebruiksbesluit, Arbo-wet, NEN-1010, NEN-EN 1838, NEN-6088 en de aanvullende eisen die u als gebruiker of eigenaar van het gebouw stelt.

 

Geconstateerde gebreken worden tijdens de controle toegelicht en gerepareerd. Na de controle van de noodverlichting neemt de monteur zijn bevindingen met u door en bespreekt eventuele vervolgacties. U ontvangt van ons het inspectierapport met alle bevindingen. Het inspectierapport kunt u opnemen in uw veiligheidslogboek.

Leverancier veiligheidssignalering
Dogger Brandbeveiliging levert en installeert ook diverse veiligheidssignaleringen.

Zorg dat uw blusmiddelen elke vuurproef doorstaan. Bel 038 – 429 03 25.