Brandveiligheid,
een brandende kwestie

DE JUISTE SCHUIMBLUSSERS, BLUSDEKENS EN ANDERE BLUSMIDDELEN IN ZWOLLE

Het juiste blusmiddel in huis hebben is erg belangrijk. Zo voorkomt u veel onnodige nevenschade na het blussen van een kleine brand. Dogger Brandbeveiliging helpt u bij de keuze uit verschillende blustoestellen, toegespitst op uw bedrijf of woonsituatie.

GROTE SELECTIE GOEDGEKEURDE BLUSTOESTELLEN

Al onze blusmiddelen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze zijn in Europa geproduceerd en ontwikkeld. Alle blustoestellen zijn voorzien van een NL-Rijkstypekeur en CE-keur en voldoen allemaal aan de geldende veiligheidseisen.

Meer informatie over de blusmiddelen die wij leveren vindt u op deze pagina. Voor vragen neemt u contact op met onze brandveiligheidsspecialisten.

SCHUIMBLUSSERS

Schuimblussers zijn gebruikersvriendelijke blussers met een hoge bluskracht die zeer effectief werken. De speciale nozzle (tuit) heeft een sproeipatroon die het blusschuim maximale kracht geeft. Sproeischuimblustoestellen geven minimale nevenschade. Dit blustoestel is bij uitstek geschikt voor toepassing in openbare gebouwen, werkplaatsen, kantoren en kantines.

Leverbaar in een uitvoering van 2, 6 of 9 liter.

POEDERBLUSSERS

Poederblussers zijn zeer effectief en hebben een breed inzetgebied. Zeer geschikt voor branden met vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Daar waar snel en effectief geblust moet worden en nevenschade van minder groot belang is, kunt u poederblussers inzetten. Poederblussers hebben het MED-keur voor de scheepsvaart. Ze kunnen worden toegepast in bouwketen, werkplaatsen, in de petrochemische industrie en in de beroepsscheepvaart.

Leverbaar in een uitvoering van 2, 6, 9 en 12 kg.

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS

Koolzuursneeuwblussers worden veel toegepast in computerruimtes en in de productie-industrie, waar gewerkt wordt met brandbare vloeistoffen en kostbare machines.

Leverbaar in een uitvoering van 2 en 5 kg.

BRANDSLANGHASPELS

Dogger Brandbeveiliging levert verschillende lengtes van brandslanghaspels:

* 20, 25 en 30 meter, met een diameter van ¾ inch
* 20, 25 en 30 meter, met een diameter van 1 inch

Haspels worden onder meer toegepast in kantoren, industriële locaties, openbare gebouwen en magazijnen.

BLUSDEKENS EN LADDERS

Telt uw huis meerdere verdiepingen? Bevinden de slaapvertrekken van u of van uw kinderen zich op een van de hogere verdiepingen? Denk dan aan een doelmatige en zo veilig mogelijke vluchtweg. Als er op een lager gelegen verdieping brand uitbreekt, zal de normale weg naar beneden al spoedig onbruikbaar zijn. Ladders bieden een alternatieve vluchtroute naar buiten en blusdekens bieden bescherming tegen de hitte van de vlammen.

BLUSWAGENS

Bluswagens worden voornamelijk toegepast in de chemische en petrochemische industrie. Dogger Brandbeveiliging levert bluswagens met een inhoud van 50 kg ABC-bluspoeder, voorzien van een CO2-drukpatroon.
VORSTVRIJEBLUSSERS

Een gebruiksvriendelijke en zeer effectieve blusser met een hoge bluskracht. De vorstvrije blussers geven een minimale nevenschade. Bij uitstek geschikt om toe te passen in bijvoorbeeld buitenruimtes, paardenstallen en bouwketen.

Leverbaar in een uitvoering van 6 en 9 liter.

VETBRANDBLUSSERS

Dit blustoestel is speciaal ontwikkeld om te worden toegepast in grootkeukens, snackbars, restaurants en andere gelegenheden waar wordt gebakken met oliën en vetten.

Leverbaar in een uitvoering van 2 en 6 liter.

Zorg dat uw blusmiddelen elke vuurproef doorstaan. Bel 038 – 429 03 25.